• شهر توریستی رویال صدف

  • مجتمع تجاری، مسکونی و تفریحی

    دارای مراکز خرید و مغازه ها، دفاتر اداری و مسکونی و مراکز تفریحی در رویال صدف
  • کلوب ورزشی

    استفاده بهینه از فضا برای پارکینگ و محلی برای ورزش و تفریح در کلوب ورزشی رویال صدف
  • 1
  • 2
  • 3